09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,516,000
 • Bán 5,615,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23170.00
 • AUD18210.04
 • CAD18723.34
 • CHF25619.26
 • CNY3620.07
 • DKK3807.94
 • EUR28354.01
 • GBP32785.11
 • HKD3018.07
 • INR319.67
 • JPY217.90
 • KRW21.79
 • KWD79546.08
 • MYR5663.73
 • NOK2843.64
 • RUB335.84
 • SAR6380.66
 • SEK2807.28
 • SGD17638.54
 • THB753.87
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền