09:09:09 AM, Thứ Abc 09/09/2021
Loading...
Loading video hay nhất..
Giá Vàng / Tỷ Giá hối đoái hôm nay
 • Mua 5,631,000
 • Bán 5,767,000
Giá Vàng 9999 VNĐ/chỉ Live Biểu Đồ
 • VND
 • USD
 • AUD
 • CAD
 • CHF
 • CNY
 • DKK
 • EUR
 • GBP
 • HKD
 • INR
 • JPY
 • KRW
 • KWD
 • MYR
 • NOK
 • RUB
 • SAR
 • SEK
 • SGD
 • THB
 • USD23040.00
 • AUD17209.79
 • CAD18568.29
 • CHF25779.48
 • CNY3619.53
 • DKK3727.74
 • EUR27903.87
 • GBP32390.65
 • HKD2995.95
 • INR320.47
 • JPY215.95
 • KRW21.04
 • KWD79274.61
 • MYR5488.12
 • NOK2654.06
 • RUB349.61
 • SAR6340.28
 • SEK2722.40
 • SGD17246.11
 • THB706.70
Tỷ giá VND / Ngoại tệ Đổi tiền